upp
top
 Till mina smycken använder jag 
stenar och träbitar jag hittar i naturen,
aluminium- och mässingplåt och tråd.
Hammrad mässingplåt