aktuellt
a

Året 2012 ägnade jag mest åt att ta hand om alla mina foton och åt att ta kort till en  fotoserie som kommer att bli en  utställning  år 2014