Längtan kommer aldrig att sluta
Jag vill få tag i dig
Dans
Eva
Hon och han
Med alla sinnen
Svart och vit
Serien ”Kroppsligt”
Under hela livet gör sig kroppen 
påmind, på både gott och ont. Med 
kroppen upplever och visar man sina känslor. 
Man pratar då om ”kroppsspråk”. 
Det försöker jag fånga i mina tavlor.
upp
top