Fotografik
Vad menar jag med fotografik?
Till grund för mina tavlor ligger digitala foton, som jag själv har tagit , 
På datorn bearbetar jag motivet och gör en bakgrund med ett 
grafikprogram.
upp
top